ข่าวประชาสัมพันธ์

5 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่(1) การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา(2) การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ(3) องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการหรือไม่(4) ขอดูคะแนนสอบคน อื่นได้ไหม(5) ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้างคลิกเพื่ออ่านบทความhttps://tinyurl.com/yx455ujz  105 total views

 105 total views

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1

  CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้ รายละเอียดวิชา คลิกที่นี่ Virtual Production Metaverse 101  583 total views

 583 total views

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ลุ้นรับรางวัล

ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ แบบทดสอบสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัล IPHONE 14  จำนวน 60 เครื่อง และรับสิทธิ์ WHOs CALL premium 1 ปี ทันที  634 total views

 634 total views

1 2 3 10