ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาคัดให้บริการที่ห้องสมุด

โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต  644 total views,  1 views today

 644 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์ การรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้อาจารย์มทร.กรุงเทพ ที่ได้สิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ลงทะเบียนเพื่อรับเครื่อง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 64 ถึง วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจำกัดสิทธิ 30 เครืองต่อวันโดย สแกน QR code ลงทะเบียน จองวันที่ต้องการเข้ารับเครื่องคอมพิวเตอร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมInbox : https://www.facebook.com/caritutk  789 total views,  1 views today

 789 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์ ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

              สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” และชุดวีดีทัศน์ในรูปแบบไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ดังนี้  651 total views,  1 views today

 651 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2562

คู่มือการใช้งานระบบภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่ กรณีพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อดังช่องทางด้านล่างนี้  491 total views

 491 total views

1 7 8 9 10 11 12