ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-Library

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์  https://se-ed.belibcloud.com/   ในโปรแกรม Google Chrome หรือใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-Library ระบบปฏิบัติการ ios และ Android หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 022879600 ต่อ 7013, 7037, 7042, 7043 e-mail : library.carit@mail.rmutk.ac.th คู่มือการเข้าใช้งาน Click here  96 total views

 96 total views

แผนด้านการอุดมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดส่งหนังสือและแผ่นพับของแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ดังนี้ คลิกที่นี่  461 total views

 461 total views

การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำชุดคู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม สามารถดาวน์โหลดดังนี้ คลิกที่นี่  400 total views

 400 total views

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

     บริการข้อมูลออนไลน์ (NewsCenter) เป็นฐานข้อมูลข่าวที่ให้บริการ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารในประเทศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ฉบับขึ้นไป ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลด้านการเงิน การค้า การลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลวิจัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน ข้อมูลสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) กฎระเบียบ และข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแล ฐานข้อมูลข่าวที่ให้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังมี นอกจากนี้ยังมีข่าวจากเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 200 เว็บไซต์ มาจัดทำดัชนีคำค้นแบบข้อความเต็ม (Full-text Indexing) โดยการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาจะต้องมีหัวข้อข่าว เนื้อหาของข่าวบางส่วน และลิงก์เชื่อมโยงไปที่เว็บเพจต้นทาง รวมถึงจะต้องค้นหาข่าวย้อนหลังจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างน้อย 30 วัน      เข้าใช้งานนผ่าน User account ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ …@rmutk.ac.th และ ….@mail.rmutk.ac.th คลิกที่นี่ (ระยะเวลาการใช้งาน […]

 468 total views,  1 views today

1 7 8 9 10