ประชาสัมพันธ์ การรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้อาจารย์มทร.กรุงเทพ ที่ได้สิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ลงทะเบียนเพื่อรับเครื่อง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 64 ถึง วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจำกัดสิทธิ 30 เครืองต่อวัน
โดย สแกน QR code ลงทะเบียน จองวันที่ต้องการเข้ารับเครื่องคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox : https://www.facebook.com/caritutk