ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพิจารณาคัดให้บริการที่ห้องสมุด

โดยคัดเลือกรายการหนังสือที่น่าสนใจ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 165 total views,  1 views today