เรียนอาจารย์และบุคลากร มทร.กรุงเทพ (กรณีที่ทำการยืมหนังสือ)

เรียนอาจารย์และบุคลากร มทร.กรุงเทพ (กรณีที่ทำการยืมหนังสือ)
ประกาศ!!! ด้วยหนังสือที่ท่านยืมไปจะครบกำหนดส่งคืนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดคืนหนังสือตามกำหนดเวลา
หรือสามารถต่ออายุการยืมได้ด้วยตนเองจากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) ที่มีเมนูยืมต่อ สำหรับรายการที่มีหมายเลขเป็น 0 แต่หากรายการใดที่เคยต่ออายุหนังสือมาแล้ว 1 รอบ จะเป็นเลข 1 กรณีนี้จะต้องนำหนังสือมาคืน ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 4 โดยท่านสามารถต่ออายุการยืมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-287-9600 ต่อ 7042
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.facebook.com/caritutk
Web OPAC >>http://lib.rmutk.ac.th/Search_Basic.aspx

 108 total views,  1 views today