ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลทุจริตในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

                สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งข้อมูลทุจริตในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน แอดไลน์ https://lin.ee/HlKwGkD หรือสแกน QR Code ด้านล่าง