ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566⏰

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

1.เข้าไปที่ https://jobdd.rmutk.ac.th/
2.กรอกชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
3.กรอกรหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด
4.คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

QR Code เข้าระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต

qrcode_jobdd.rmutk.ac.th

ติดต่อและสอบถามได้ที่

nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th

 5,777 total views,  1 views today