caritwp

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าเรียนคอร์สออนไลน์ CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1

  CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้ รายละเอียดวิชา คลิกที่นี่ Virtual Production Metaverse 101  583 total views

 583 total views

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ลุ้นรับรางวัล

ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ แบบทดสอบสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัล IPHONE 14  จำนวน 60 เครื่อง และรับสิทธิ์ WHOs CALL premium 1 ปี ทันที  634 total views

 634 total views

เอกสารการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

1.ประเภทแหล่งข้อมูล 2.Creative Commons (CC)หรือ สัญญาอนุญาตแบบเปิด 3.ประเภทของวารสาร 3.1 Multidisciplinary Journal 3.2 OPEN ACCESS 4.เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 5.กลยุทธ์การเลือกวารสารนานชาติเพื่อการตีพิมพ์ 5.1 กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ 5.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  195 total views

 195 total views

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Meeting Zoom โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ วีดีโอการอบรมฐานข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่  336 total views

 336 total views

1 2 3 4 5 17