ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Business: Insign

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทดลองใช้งาน  ฐานข้อมูล Gale Business: Insign  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการ การตลาด ภาษี  ทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://tinyurl.com/nki-gbib-0623  135 total views

 135 total views

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Presents: Peterson’s Test and Career Prep

สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อสอบออนไลน์ ใช้สำหรับทดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษา เช่น TOEFL, TOEIC, GMAT, GRE, LSAT, MCAT, PCAT และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบททดสอบความรู้ทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการแนะนำการเขียนประวัติ (Resume) อย่างมืออาชีพ  Gale Business: Insights: เข้าใช้งานที่ได้เว็บไซต์ https://tinyurl.com/nki-ptcp-0623 ในส่วนของชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสามารถเข้าใช้งานตามบัญชีที่แนบด้านล่างนี้ บัญชีเข้าใช้งานระบบ    158 total views

 158 total views

ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอ่าน สถานการณ์การทุจริตประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำโดย สำนักบริหารงานกลาง สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ข้อมูลจากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)   ดาวน์โหลดเอกสาร  283 total views,  1 views today

 283 total views,  1 views today

1 2 3 4 10