ประกาศ สำหรับนักศึกษาท่านใดใช้งาน email มหาวิทยาลัย,ระบบประเมินการเรียนการสอนไม่ได้

เนื่องจากสถานการณ์โควิค นักศึกษาสามารถทำการติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ