เปิดให้บริการห้อง Digital Library and Co-Working Space

previous arrow
next arrow
Slider

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบุคคลทั่วไป เข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลและพื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 9

                เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปลั๊กสำหรับต่อสายไฟ สัญญาณ Wifi และอื่นๆ