ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งข้อมูลและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและปลั๊กพ่วงมาใช้ในการอบรมด้วย

คลิกเพื่อดูข้อมูล