ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน มิถุนายน 2567ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly - When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม
สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-libraryได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Androidเข้าใช้บริการได้ที่ https://se-ed.belibcloud.com/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-libraryhttps://carit.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล้กทรอนิกส.pdf
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่(1) การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา(2) การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ(3) องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการหรือไม่(4) ขอดูคะแนนสอบคน อื่นได้ไหม(5) ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้างคลิกเพื่ออ่านบทความhttps://tinyurl.com/yx455ujz
  CEA Online Academy คอร์ส metaverse 101 กับ introduction to virtual production1 ให้กับ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ดังนี้ รายละเอียดวิชา คลิกที่นี่ Virtual
ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ แบบทดสอบสำหรับประชาชน คลิกที่นี่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อร่วมสนุกลุ้นรางวัล IPHONE 14  จำนวน