ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่ กรณีพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อดังช่องทางด้านล่างนี้
เนื่องจากสถานการณ์โควิค นักศึกษาสามารถทำการติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
Education Source Food Science Source Academic Search Ultimate Applied Science & Technology Source Ultimate Legal Source
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์  https://se-ed.belibcloud.com/   ในโปรแกรม Google Chrome หรือใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชัน SE-ED E-Library ระบบปฏิบัติการ ios และ Android หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 022879600 ต่อ 7013,