ข่าวกิจกรรม

Download             โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน  ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows
Windows คู่มือใช้งาน FortiClient ใน PC Android คู่มือใช้งาน FortiClient ใน Android iOS คู่มือใช้งาน FortiClient ใน iOS
Download ที่อยู่ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ติดต่อ facebook เบอร์โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042​ เวลาให้บริการ ช่วงเปิดเทอมจันทร์