โครงสร้างหน่วยงาน

1.การแบ่งส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


2.แผนภูมิการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

 1,330 total views,  1 views today